EPOLI si klade za cíl vytvářet hodnoty pro své zákazníky, zaměstnance, akcionáře a širokou společnost, a tím přispívat ke zlepšování kvality života.
Podniká s absolutní společenskou odpovědností a etickým postojem, usiluje o neustálý rozvoj svých zaměstnanců a přiměřenou návratnost vloženého kapitálu.