Postoj EPOLI je založen na hledání dokonalosti v sedmi kritických faktorech úspěchu:

KVALITA

Nepřetržitá globální politika hledání kvality a vytváření hodnot, aplikovaná na produkty a postupy, postoje a etické postavení, vyšlechtěná, ověřená a prosazovaná každým členem týmu, uznávaná a oceňovaná našimi obchodními partnery;

Služba

Seriózní závazek nabízet stále se zlepšující integrované služby zákazníkům, zahrnující měřitelné a kvantifikované cíle, které předvídají a trvale překračují očekávání a potřeby;

LIDÉ

Zájem na všech úrovních o nábor, školení, hodnocení a zajišťování společného rozvoje členů našeho týmu – mužů a žen, kteří se denně rozhodnou být součástí tohoto klubu – což jim umožňuje určovat svou budoucnost a budoucnost skupiny;

INNOVATION

A differential innovation process, investing in new technologies, products and processes that provide better cost-performance ratio, submitting them to market scrutiny in due time, replacing the current ones without hesitation;

OPERATIONAL EXCELLENCE