Společnost EPOLI si stanovila poslání, jehož cílem je sladit služby, vytvářet hodnoty a řešit problémy zákazníků s lidským a sociálním zlepšováním svých zaměstnanců, v kombinaci s požadavky akcionářů na ziskovost a společenskou odpovědnost společnosti, jmenovitě vůči životnímu prostředí, hygieně a zdraví.
Epoli strategické cíle:

TVORBA HODNOT

Zajištění trvalé ziskovosti a růstu.

BÝT NEJLEPŠÍM DODAVATELEM VE SLUŽBÁCH, RYCHLOSTI DODÁVEK A KVALITĚ

Zajištění spokojenosti zákazníků a hledání nových obchodních příležitostí.

PROVOZNÍ DOKONALOST

Rozvíjením interních procesů k zajištění konkurenceschopné úrovně produktivity, kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí s ohledem na liberalizaci trhu.

BÝT PŘIPRAVENÝM A MOTIVOVANÝM TÝMEM

Rozvíjení vnitřních dovedností, vnitřního sociálního prostředí a komunikace.

Código de Ética e Conduta da EPOLI